You are currently browsing the seminarski1 blog archives for April, 2010.
Login
 • Username:

  Password:
 • Remember my login on this computer
 • Register
Categories
 • 1 (8)
Users online
 • Users: 1 Guest
 • 1 User Browsing This Page.
  Users: 1 Guest

 • Most Users Ever Online Is On January 1, 2014 @ 10:11 am

Archive for April, 2010

Seminarski, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski, diplomski rad, diplomski radovi, maturski ,maturalni radovi

Monday, April 19th, 2010


Naš rad obuhvata izradu seminarskih, diplomskih, maturskih, magistarskih radova na srpskom, hrvatskom, francuskom, španskom ili engleskom jeziku iz svih oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa i svih drugih oblasti:

 

Izrada seminarskih, maturskih, diplomskih, master, mba i drugih stručnih radova na zadatu temu;
Biznis planova i investicionih programa;
PowerPoint prezentacija;
Word dokumenata i obrada teksta;
Excel kalkulacija;
CV, motivaciona pisma, propratna pisma, ugovori i ostali poslovni dokumenti
na srpskom, hrvatskom, engleskom ili francuskom jeziku.
Prevodi tekstova sa engleskog, francuskog..

 

Ukoliko traženi rad ne pronadjete na našem spisku, obratite nam se za izradu novog rada, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Oslobodite vaše vreme za druge aktivnosti, a nama prepustite izradu Vašeg rada. Kvalitet, cena, sigurnost, poverenje – osobine su koje nas pokreću. Sa nama ste na pravom putu. Posetite nas na:

 

www.maturskiradovi.net

www.maturski.org

www.maturski.net

www.seminarskirad.org

www.seminarskirad.info

www.essaysx.com

 

 

Takođe, na stranicama pronađite i tutorijale, referate, primere radova, prepričane lektire, vesti, čitaonicu …

 

Na ovom sajtu ste u prilici pronaći preko 10.000 radova iz raznih oblasti: ekonomija (menadzment, marketing, financija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, …), informatika (internet, informacijske tehnologije, softver, hardver, operacijski sustavi, baze podataka, programiranje, informacijski sustavi, računalne mreže, …), biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, fizika, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, ostali predmeti (politika, saobracaj, masinstvo, sport, muzika, arhitektura, pravo, ustav, medicina, engleski jezik, .. .).

 

Posetite nas na nekom od naših sajtova ili nam pišite na mail:
maturskiradovi.net@gmail.com

 

Diplomski radovi iz informatike:

 


801. Skript jezici u savremenim informacionim sistemima i aplikacijama

802. Obrazovni racunarski softver iz biologije za VII razred osnovne škole

803. (Globalne promene)

804. Korišcenje otpadne cvrste biomase u energetske svrhe

805. Dijagnostika motornih vozila sa posebnim osvrtom na elektronski kocni sistem

806. Primena HACCP metode upravljanja sistemom kvaliteta u preduzecu «HIGLO« A.D. Hladnjaca Horgoš

807. CD uz rad

808. Poboljšanje procesa realizacije proizvoda

809. Menadzment sistema kontrole radnog vremena

810. Sigurnost bezicnih lokalnih racunarskih mreza (WLAN)

811. Pregled i primena širokopojasnih ADSL tehnologija u informaciono-komunikacionim sistemima

812. Web servis za prodaju knjiga na fakultetu

813. Arhiviranje fajlova sa razlicitih medijuma primenom XML-a

814. Princip rada i konstrukcija Nuklearne magnetne rezonance

815. Strategija upravljanja investicijama pri odabiru putnih prelaza za osiguranje na magistralnim prugama u funkciji optimalnog izbora i podizanja stepena bezbednosti saobracaja

816. Grafika u Mathcad-u

817. Sigurnost i zaštita podataka kod Internet bankarstva

818. Modeliranje kompjuterskog stola u Auto CAD okruzenju

819. Softverski paket za katalogizaciju knjiga u biblioteci

820. Razvoj menadzmenta

821. Analiza uticaja karakteristika dzins tkanina na konstrukcijsku pripremu proizvodnje odece

822. Projektovanje Modula Content management sistema za web aukciju zasnovan na PHP/MySQL tehnologiji

823. Unapredenje skladišne funkcije  u DP »Potisje« Ada

824. Razvoj funkcije proizvodnje u preduzecu

825. Podmazivanje stalka univerzalne glodalice za izradu cilindricnih zupcanika u standardnim i granicnim uslovima rada

826. Razvoj funkcija za autentifikaciju korisnika i azuriranje sadrzaja web prezentacije na primeru sajta narodnog pozorišta »Toša Jovanovic« Zrenjanin

827. Dijagnostika OTO motora

828. Kvalitet razvoja školskog menadzmenta primenom EFQM-modela

829. Komparacija tehnologija za izradu Internet prezentacija

830. Osnovni principi dizajna i psihološki aspekti ucenja u multimedijalnim prezentacijama u nastavi

831. CD uz rad

832. Sigurnost Internet aplikacija

833. CD uz rad

834. WWW- koncepti i primena, Web tehnologije i Web standardi

835. Izgradivanje licnog sitema rukovodenja i menadzmenta

836. CD uz rad

837. Metodska obrada nastavnog sadrzaja »Osnove informatike i racunarstva« u VIII razredu osnovne škole

838. Mesto tehnološkog razvoja u odrzivom razvoju

839. Model za donošenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcija pouzdanosti brodskih postrojenja

840. Obnavljanje venaca monoblok tockova zeleznickih vozila navarivanjem, s apsekta tehnicke izvodljivosti, pouzdanosti i ekonomske opravdanosti

841. Savremeni koncept poslovanja i unapredenja obrazovanja strucnih kadrova u tekstilnoj industriji

842. Restruktuiranje zeleznica Srbije

843. Uticaj motivacije na uspešnost ljudskih resursa u privredi Srbije

844. Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera u nastavi biologije za VIII razred osnovne škole – Grada covecjeg tela

845. Kolor modeli u Adobe Photoshop-u

846. Specijalni efekti u Adobe Photoshop-u

847. Modeliranje sklopa mehanizma za prosecanje u Mechanical Desktop okruzenju

848. Modeliranje tvrdog diska u Auto CAD okruzenju

849. modeliranje hidraulicne prese u Auto CAD okruzenju

850. Istrazivanje strukture ljudskih resursa u opštini Srbobran

851. Metode animacije u Mathcad-u

852. Metodologija istrazivanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kocenje

853. Znacaj ljudskih resursa u sprovodenju reinzenjeringa u preduzecu

854. Projektovanje vodene pumpe u MECHANICAL DESKTOP okruzenju

855. Veb servisi u razvoju klijent server aplikacije za podršku radu distributivnih centara naftne industrije

856. Multimedijalni pristup interaktivnom ucenju o racunarskim mrezama

857. Reinzenjering poslovnih procesa uvodenjem kompjuterski integrisane proizvodnju u a.d. »Sombormlinu«

858. Odrzavanje obrtnih postolja elektromotornog voza

859. Efektivnost strateškog planiranja

860. Elektronsko poslovanje i istrazivanje trzišta preko Interneta

861. Strategije e- marketinga

862. Digitalna fotografija

863. Metodologija unapredenja društveno-poslovnih procesa upotrebom reinzenjeringa sa osvrtom na strategiju razvoja informacionog društva u Srbiji

864. Istorijski razvoj mode i uticaj savremenih tehnologija u dizajnu tekstila i odece

865. CRM u bankarstvu

866. Uticaj tehnicke opremljenosti konstrukcione pripreme na razvoj odevnih proizvoda

867. Odredivanje procesnih parametara tehnoloških operacija izrade odece

868. Email i Database marketing

869. Uloga menadzmenta u strateškom pozicioniranju i planiranju razvoja savremenog preduzeca

870. Upravljanje licnom prodajom u funkciji unapredenja poslovanja preduzeca

871. Strategija razvoja CRM-a kao dela elektronskog poslovanja u informatickom sektoru

872. Uticaj metoda tehnicke dijagnostike na pouzdanost rada potrojenja u industriji prerade nafte

873. Elektronsko poslovanje u informacionoj ekonomiji preduzeca

874. Obrazovni racunarski softver za I razred osnovne škole – Biljke i zivotinje šuma

875. Kompjuterski kriminal i zaštita podataka u racunarskim mrezama kod elektronskog poslovanja

876. Istrazivanje upravljanja vremenom menadzera

877. Analiza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju

878. Reinzenjering postupaka i sredstava rada za bravare

879. Reinzenjering preduzeca »21. Oktobar« iz Kragujevca

880. Principi upravljanja cvrstim komunalnim otpadom na teritoriji SO Becej

881. Zaštita podataka u elektronskoj trgovini

882. 3D modeliranje mobilnog telefona u AutoCAD okruzenju

883. Permanentno obrazovanje profesora tehnike i informatike

884. Vaspitni efekti nastave tehnickog obrazovanja i informatike u osnovnoj školi

885. Simulacioni modeli u funkciji efikasnije nastave tehnickog obrazovanja

886. Primena modela u nastavi arhitekture i gradevinarstva

887. Upravljanje modelima pomocu racunara

888. Projektovanje ORS-a za VII razred osnovne škole: »Osnovni delovi racunara«

889. modelovanje elektronskih kola pomocu integrisanog kola NE555

890. Uloga savremene mašinske pripreme u sistemu tehnickog odrzavanja »Površinskih kopova – Kolubara«

891. Modeliranje odevnog predmeta u Auto CAD okruzenju

892. Reinzenjering zaštite od po?ara

893. Tehnologija odrzavanja mašina za pranje, sušenje i peglanje rublja

894. Odrzavanje traktora IMT 539

895. Menadzerski pristup odrzavanja tehnickih sistema

896. Uticaj odlucivanja menadzera na uspešno poslovanje u preduzecu

897. Grafika u medicini

898. Optimizacija deponijskog kompleksa cvrstog urbanog otpada

899. Meduljudski odnosi u nastavi

900. Primena modela u nastavi tehnickog obrazovanja